Jak się leczy zaburzenia wzwodu

Lekarz próbuje przede wszystkim ustalić, jakie ogólne problemy mogą się przyczyniać do zaburzeń wzwodu. Mogą do nich należeć:

  1. Leczenie niedokrwistości.
  2. Zwiększenie dawki dializ.
  3. Zmiana leków przyjmowanych przez pacjenta.

Następnie lekarz rozważa zastosowanie bardziej specyficznego le­czenia zaburzeń. Jest kilka możliwości:

  1. Leki (Viagra, Cialis, Maxigra)
  2. Leczenie hormonalne.
  3. Zastosowanie urządzeń do wytwarzania podciśnienia.
  4. Leczenie wstrzyknięciami podawanymi do prącia (ciał jamistych).
  5. Przezcewkowe wprowadzanie leków do prącia.
  6. Implanty prącia.

Jako dodatek do różnych opcji leczenia fizycznego, pacjenci mogą otrzymać zalecenie poszukiwania pomo­cy w celu rozwiązania problemów emocjonalnych, mogących istotnie wpływać na zaburzenia wzwodu. Mężczyźni diali­zowani oraz po przeszczepie mają w Wielkiej Brytanii refundowane le­czenie zaburzeń wzwodu przez Ministerstwo Zdrowia (w Polsce lecze­nie nie jest refundowane). Inni mężczyźni, których niewydolność nerek nie jest leczona poprzez dializowanie lub przeszczepienie nerki, mogą mieć trudności z uzyskaniem refundacji leczenia zaburzeń wzwodu. Jednakże, jeśli lekarz uzna, że te zaburzenia powodują wiele cierpień, leczenie może być bezpłatne.