Leki oraz leczenie hormonalne

  • Leki (Viagra, Cialis, Maxigra)

Viagra (sildenafil) jest najbardziej znanym lekiem stosowanym do le­czenia zaburzeń wzwodu. Zyskała wiele rozgłosu, od kiedy stała się dostępna się w Ameryce, w kwietniu 1998 roku. Działa ona przez otwarcie naczyń krwionośnych w prąciu. Wywołuje to u mężczyzny wzwód.

W pierwszych badaniach klinicznych Viagry u pacjentów z niewy­dolnością nerek, z zaburzeniami wzwodu i cukrzycą wykazano, że lek działał dobrze u połowy badanych. Jednakże stwierdzono niepożądane skutki uboczne przyjmowania leku. Były to sporadyczne bóle głowy, niestrawność i bóle mięśniowe. Mężczyźni z bólami dławicowymi i stosujący nitroglicerynę (lek, który znosi ból dławicowy) i ci, którzy mają bardzo niskie ciśnienie krwi, nie powinni stosować Viagry.

W ciągu ostatnich kilku lat Viagra stała się lekiem pierwszego wybo­ru w leczeniu zaburzeń wzwodu u pacjentów z niewydolnością nerek. Jest ona skuteczna u około 75 procent pacjentów dializowanych i po przeszczepie (z cukrzycą lub bez). Wielu mówi nawet, że jej działanie jest dłuższe niż zwykle – nawet „następnego ranka”! Jest także dostępny polski odpowiednik Viagry – Maxigra. Inny lek, Cialis (tadalafil) ma taką samą skuteczność działania. Lekarze uważają, że te leki mogą nie być odpowiednie dla wszystkich pacjentów z niewydolnością nerek. Ciągle jednak prowadzi się prace badawcze i są odkrywane nowe leki.

  • Leczenie hormonalne

Większość dializowanych mężczyzn z problemami seksualnymi ma obniżony poziom testosteronu. Jego niedobór można leczyć wstrzyk­nięciami testosteronu co 3-4 tygodnie lub stosowaniem plastrów za­wierających testosteron (Andropatch – lek niedostępny w Polsce). Chociaż leczenie uzupełnia niedobór testosteronu, nie zawsze jest w pełni skuteczne. Prawdopodobnie dlatego, że zaburzenia wzwodu u mężczyzn z niewydolnością nerek nie są spowodowane tylko przez niski poziom testosteronu.

Odkryto, ze wiele innych hormonów ma nieprawidłowy poziom, ale ich uregulowanie rzadko wpływa na poprawę sytuacji. Jeśli poziom prolaktyny jest zbyt wysoki, można podawać leki zawierające kabergolinę lub bromokryptynę, jednak nie zawsze pomagają.