Przezcewkowe wprowadzanie leków do prącia

Zanim pacjent zastosuje takie leczenie, musi oddać mocz. Ułatwia to wprowadzenie grudki leku (z powodu nawilżenia) i pomaga w jego rozpuszczeniu. Pacjenci, którzy nie oddają moczu, mogą mieć trudno­ści w korzystaniu z tego leczenia.

Stosowanie tej metody wymaga od pacjenta powolnego wprowadze­nia aplikatora do końcówki prącia, potem naciśnięcia przycisku na aplikatorze w celu uwolnienia niewielkiej grudki leku (alprostadil). Po podaniu grudki leku aplikator należy usunąć i wzwód pojawia się w ciągu 10-30 minut.

Leczenie takie wykazuje skuteczność u nieco ponad połowy męż­czyzn, którzy z niego korzystali. Najczęstszymi skutkami ubocznymi są: dyskomfort odczuwany w prąciu lub zaczerwienienie oraz zawroty głowy. Partnerki zgłaszają sporadycznie występujące pieczenie w po­chwie lub świąd. Ogólnie jest to nieco mniej skuteczna metoda niż przy użyciu urządzeń do wytwarzania podciśnienia lub wstrzyknięć leku do prącia. Mimo to jest bezpieczna i dobrze tolerowana przez mężczyzn.