Długość życia z przeszczepem

  • Długość życia z przeszczepem od dawcy żyjącego

Na podstawie danych z USA wiadomo, że ci, którzy otrzymali prze­szczep od dawcy żyjącego żyją dłużej od tych z przeszczepem od zmarłego – mają 98, 92 i 81 procent szans na przeżycie roku, 5 i 10 lat po operacji, jeżeli przeszczep wciąż działa. Pacjenci z przeszczepem od dawcy zmarłego mają odpowiednio 95, 86 i 67 procent szans.

  • Długość życia z przeszczepem – porównanie do dializ

Przedstawione wskaźniki przeżycia mogą się nie wydawać dobre (zarówno dla osób z przeszczepem od dawcy żyjącego, jak i zmarłego, ponieważ większość biorców to ludzie jeszcze całkiem młodzi). Te dane statystyczne trzeba jednak porównać z tymi, które dotyczą osób dializowanych. Od 20 do 25 procent pacjentów umiera w ciągu roku od rozpoczęcia dializ. Zwykle pacjenci dializowani to osoby starsze i bardziej obciążone chorobami towarzyszącymi, niż te, u których wykonano przeszczep. Niektórzy lekarze sądzą, że prze­szczepy nie wydłużają bardziej niż dializy życia pacjentom z niewydolnością nerek, ale zapewniają jego większy komfort. Może to być argumentem przemawiającym na korzyść przeszczepów.