Kto może zostać dawcą nerki

Prawie każdy może oddać nerkę bliskiej osobie. Najlepszym dawcą jest bliźniak jednojajowy, ponieważ na identyczny typ tkankowy. Nie­stety, większość ludzi nie ma bliźniaka jednojajowego. Nerka od bliź­niaka dwujajowego może także być odpowiednia, ale też niewielu ma bliźniaka dwujajowego. Jeżeli osoba oczekująca na przeszczep ma przyjaciela, partnera lub krewnego w wieku co najmniej 16 lat, zdro­wego i chcącego oddać jej nerkę, powinna poinformować o tym koor­dynatora przeszczepu (pielęgniarkę lub lekarza) w swoim ośrodku nefrologicznym.

Najbardziej odpowiednimi dawcami są: brat, siostra, ojciec, matka, syn lub córka, inni, ale też mogą to być dalsi krewni – wuj, ciotka, sio­strzeniec, bratanek, siostrzenica, bratanica, dziadkowie, wnuki. Dawca nie musi być w ogóle spokrewniony z biorcą. Żona pacjenta, mąż pa­cjentki, partner lub bliski przyjaciel mogą być także odpowiedni. Oko­ło 50 procent ludzi, krewnych lub zupełnie obcych, może być odpo­wiednimi dawcami dla danego pacjenta.

Są jednak sytuacje wykluczające oddanie własnej nerki, a mianowicie:

 • Zakażenie HIV lub objawy AIDS.
 • Zapalenie wątroby typu B lub C.
 • Ciężkie choroby serca lub płuc.
 • Cukrzyca (obydwu typów).
 • Zaawansowana choroba nerek.
 • Choroba nowotworowa (większość typów nowotworów).
 • Bardzo wysokie ciśnienie tętnicze.
 • Uzależnienie od narkotyków.
 • Otyłość znacznego stopnia.
 • Ciąża.
 • Posiadanie jednej nerki.
 • Wymuszenie finansowe lub inne.
 • Niemożność wyrażenia świadomej zgody.
 • Wiek poniżej 16 lat.

Oprócz tego lekarze szczególnie uważnie się zastanowią, zanim po­zwolą komuś zostać dawcą nerki, jeżeli ta osoba:

 • Skończyła 70 lat.
 • Ma poniżej 18 lat.
 • Jest upośledzona umysłowo, ale ma zdolność do świadomego wy­rażenia własnej opinii o oddaniu nerki.
 • Ma nadwagę.
 • Występowała cukrzyca w rodzinie.
 • Stwierdzono u tej osoby lub w rodzinie chorobę psychiczną.
 • Ma łagodne wysokie ciśnienie krwi.