Na którego dawcę się zdecydować

Zdarza się, ze osoba zakwalifikowana do przeszczepu z powodu nie­wydolności nerek jest zasypywana ofertami od rodzin i przyjaciół. Każdy potencjalny dawca musi być oceniony pod względem medycz­nym, czy spełnia wszystkie wymagane warunki. Jeżeli więcej niż jed­na osoba jest odpowiednim dawcą, czasem trudno podjąć decyzję, od kogo przyjąć nerkę.

Gdy pacjent ma rodzica i brata lub siostrę, którzy chcą oddać nerkę (i spełniają warunki), może lepiej przyjąć najpierw nerkę od rodzica i zachować nerkę rodzeństwa na później, gdyby pierwszy przeszczep zawiódł. Nie jest to jednak żelazna reguła. Każda osoba ma różne rela­cje z członkami rodziny i niekoniecznie czuje się blisko związana z najbliższymi krewnymi.

Nie ma dowodów, by sądzić, że kobieta w wieku rozrodczym (pod warunkiem że nie jest w ciąży), będzie narażona na większe ryzyko ja­ko dawca nerki niż ktoś inny. Nie stwierdzono także, iż oddanie przez nią nerki utrudni zajście w ciążę i spowoduje zagrożenie dla jej prawi­dłowego rozwoju.