Niebezpieczeństwa dla biorcy oraz odrzucenie przeszczepu

  • Niebezpieczeństwa dla biorcy

Dla biorcy przeszczep od dawcy żywego oznacza takie samo ryzyko jak otrzymany od zmarłego. Także u niektórych może się rozwinąć ich pierwotna choroba, szczególnie rodzaj zapalenia kłębuszków nerkowych – zwany ogniskowym i segmentalnym zapaleniem kłębuszków, które może nawrócić w przeszcze­pionej nerce. Dotyczy to zarówno przeszczepów od dawcy żyjącego, jak i zmarłego, ale niekoniecznie powoduje niewydolność przeszczepu.

  • Odrzucenie przeszczepu

Przeszczep niepochodzący od genetycznie identycznego dawcy (bliź­niaka) jest zagrożony odrzucaniem. U około 40 procent pacjentów mo­że wystąpić proces odrzucania w ciągu pierwszego roku po operacji (co niekoniecznie prowadzi do utraty nerki). Jest to mniej więcej takie sa­mo ryzyko jak dla osób z przeszczepem od dawcy zmarłego. Aby unik­nąć odrzucania, bardzo ważne jest sumienne przyjmowanie leków immunosupresyjnych. Więcej informacji na temat zależności między odrzucaniem nerki a działaniem leków immunosupresyjnych znajduje się w następnym rozdziale.