Niebezpieczeństwa dla dawcy

Chociaż zabiegi chirurgiczne zawsze wiążą się z ryzykiem (1 osoba na około 2000 ma ryzyko zgonu w wyniku jakiegokolwiek zabiegu), to niebezpieczeństwa dla zdrowego dawcy powinny być minimalne, jeże­li przed operacją wykonano wszystkie badania. Dawca musi być świa­dom, że wykonując bardziej inwazyjne badania (np. angiografię) nara­ża się na niebezpieczeństwo. Każdy, kto oddał nerkę, powinien być regularnie badany. Większość ośrodków zaleca, by dawcy nerek byli raz do roku badani przez nefrologa, przez całe życie. Niektóre dane su­gerują, że przeciętnie żyją oni dłużej niż inni ludzie.

Po operacji może się pojawić ból lub dyskomfort, który zwykle ustę­puje po kilku dniach. Jeden na 25 pacjentów odczuwa jednak przez długi czas ból w ranie pooperacyjnej. Najczęściej podaje się wtedy lek przeciwbólowy we wstrzyknięciach.

Poziom kreatyniny dawcy zwykle wzrasta od 10 do 20 procent po utracie nerki. Niektórzy mogą mieć białko w moczu (proteinuria), i u około 10 procent może się pojawić wysokie ciśnienie krwi. Jest to taka sama częstość jak w ogólnej populacji.

Ważnym problemem związanym z oddaniem nerki bliskiej osobie jest wstrząs uczuciowy, kiedy przeszczepiona nerka przestaje działać wkrótce po operacji.