Niespokrewnieni dawcy żyjący oraz kupowanie i sprzedawanie nerek

  • Niespokrewnieni dawcy żyjący

Większość przeszczepów od dawców żyjących jest uzyskiwana od ludzi spokrewnionych ze sobą, czyli genetycznie sobie bliskich członków ro­dziny. Nazywa się to przeszczepem od spokrewnionego dawcy żyjącego.

Wzrasta jednak liczba przeszczepów nerki od dawców żyjących, któ­rzy nie są genetycznie powiązani ze sobą, chociaż mają oni inne „po­wiązania”, takie jak małżeństwo, wspólne gospodarstwo domowe lub długotrwała przyjaźń. Niezależnie od okoliczności, zanim przystąpi się do przeszczepiania nerki od dawcy żyjącego, owo „powiązanie” musi być dowiedzione. Taką nerkę nazywa się przeszczepem od niespokrewnionego dawcy żyjącego.

Jeżeli dawca i biorca pochodzą z tej samej rodziny, powiązanie gene­tyczne między nimi łatwo dowieść, porównując próbki krwi.

Polskie prawo dopuszcza przeszczep od spokrewnionego dawcy (matka, ojciec, córka, syn, siostra, brat, ciotka, wuj) oraz niespokrewnionego (małżonek, partner). W innych przypadkach zgodę musi wyra­zić sąd.

  • Kupowanie i sprzedawanie nerek

W Wielkiej Brytanii kupowanie lub sprzedawanie nerek jest nielegalne (w Polsce również). Nie może być wywierany jakikolwiek nacisk na oddanie nerki przez potencjalnego dawcę, czy przyjęcia jej przez bior­cę. Nielegalne jest też (niezależnie od pobudek) oddanie nerki obcej osobie.