Przeszczep od dawcy zmarłego oraz dawcy żyjącego

  • Przeszczep od dawcy zmarłego, kiedy jest zaplanowany od żyjącego

Jeśli pacjent jest na liście oczekujących na przeszczep od dawcy zmarłego i ma wykonane konieczne badania do przeszczepu od żyjącego, może mu być zaproponowana nerka od dawcy zmarłego. Będzie mu­siał podjąć trudną decyzję, czy przyjąć narząd, czy nie. Decyzja ta jest trudna dlatego, że prawdopodobnie przeszczep od dawcy żyjącego był­by lepszy. Jeżeli ten od zmarłego nie jest odpowiednio dobrany lub nie jest szczególnie „dobrym” narządem, lepiej może powiedzieć „nie” i czekać na przeszczep od dawcy żyjącego. Ostatecznie jest to osobista decyzja pacjenta, którą powinien podjąć w porozumieniu ze swoją ro­dziną, dawcą i lekarzami.

  • Przygotowanie na przeszczep od dawcy żyjącego

Czas, jaki zabiera przygotowanie dawcy i biorcy na przeszczep, może się różnić pomiędzy ośrodkami i zależeć od różnych czynników:

  1. Proces będzie przebiegał szybciej z pomocą koordynatora niż bez jego udziału.
  2. Procedura przygotowawcza może się przeciągać, jeżeli jest konieczne, by dawca lub biorca mieli dodatkowe badania – z powodu budzących wątpliwości wyników uzyskanych podczas badań przesiewowych.
  3. W Polsce, kiedy dawca nie jest małżonkiem lub partnerem życio­wym biorcy, zgodę na przeszczep musi wyrazić sąd. Zwykle trwa to około 2 tygodni, chociaż zebranie wszystkich niezbędnych infor­macji może się znacznie przedłużyć.

Na ogół, przygotowanie przeszczepu od dawcy żyjącego trwa od 3 do 6 miesięcy. Niekiedy czas jest rozmyślnie wydłużony, by dać oby­dwu stronom możliwość spokojnego przemyślenia całej sprawy.