Dawcy, których serca nie biją, i dawcy żyjący

Z powodu niedoboru dawców niektóre ośrodki uzyskują nerki do prze­szczepów od osób zmarłych – do 30 minut po śmierci. Ci dawcy, któ­rych „serca nie biją” to ludzie zmarli nagle, zwy­kle w wyniku zawału mięśnia sercowego. Czynność ich serca ustała, wskutek czego nastąpiła śmierć.

Pacjenci, którzy otrzymali nerkę od dawcy, którego serce nie bije, prawdopodobnie będą potrzebowali dializ po przeszczepie.

Pacjent, któremu proponuje się przeszczep, może spytać, czy dawca był z bijącym sercem, czy nie. Ma prawo to wiedzieć, nawet jeżeli nie będą znane żadne inne szczegóły dotyczące dawcy Po przeszczepie od zmarłego dawcy pacjent, jeżeli takie jest jego życzenie, może napisać do rodziny dawcy poprzez koordynatora przeszczepu, ale niezbędne jest zachowanie anonimowości dawcy i biorcy.

Pacjenci nie powinni się obawiać omawiania tych kwestii z koordy­natorem.

Osoba będąca na liście oczekujących na nerkę od dawcy zmarłego, zawsze może zapytać krewnych, partnera lub przyjaciela, czy oddadzą mu nerkę, i mieć przeszczep od dawcy żyjącego.