Ksenotransplantacje i komórki macierzyste

  • Ksenotransplantacje

Termin ten odnosi się do możliwości pobrania narządów (również ne­rek) od zwierząt (szczególnie świń) i przeszczepienia ich ludziom. Prowadzi się sporo badań na ten temat, ale obecnie panuje pogląd, że problemy związane z ksenotransplantacjami są zbyt wielkie. Jedną ze znaczących spraw jest ryzyko przeniesienia zwierzęcych wirusów na ludzi.

  • Komórki macierzyste, z których mogą powstać nerki

Prowadzi się intensywne badania naukowe w celu sprawdzenia, czy nerki mogą powstawać i być naprawiane dzięki komórkom macierzy­stym. Są to bardzo proste komórki, pobrane od dorosłych osób (lub ludzkiego płodu), które można „zaprogramować” do przemiany w ko­mórki bardziej zróżnicowane (na przykład nerkowe).

Mimo że badania osiągnęły znaczny rozgłos, a ich wyniki mogą zmienić obraz niewydolności nerek w przyszłych latach, ciągle nie jest pewne, czy będą pomocne już w niedalekiej przyszłości.