Nowa nerka i stare choroby

Pacjenci po przeszczepieniu nerki niekiedy się obawiają, że pierwotna przyczyna niewydolności ich nerek może spowodować niewydolność przeszczepionej nerki, co dzieje się bardzo rzadko. Wyjątkiem jest nie­wydolność nerek spowodowana pierwotnie przez stan zwany ognisko­wym i segmentalnym stwardnieniem kłębuszków nerkowych. Jest to rodzaj zapalenia kłębuszków nerkowych i nawraca u około 20 procent pacjentów, którzy chorowali na nie przed przeszczepieniem. Ci, którzy stracili jedną nerkę z powodu nawrotu ogniskowego i segmentalnego stwardnienia kłębuszków nerkowych, mają 50-procentowe ryzyko utraty drugiej nerki.

Jest jeszcze kilka rodzajów zapalenia kłębuszków nerkowych, zagra­żających przeszczepionej nerce. Należą do nich mezangialno-włośniczkowe zapalenie kłębuszkowe nerek (ryzyko zmienne, zależne od typu), choroba Goodpastura (25 procent), zespół hemolityczno-mocznicowy (mniej niż 25 procent), błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek (mniej niż 25 procent), nefropatia IgA (10 procent), plamica Schonleina-Henocha (10 procent), nefropatia toczniowa (1 procent). Nawrót tych chorób nie zawsze prowadzi do utraty nerki. Jednakże jeżeli stwardnienie kłębusz­ków nerkowych lub inna choroba z wymienionych powyżej nawróci w dwóch kolejno przeszczepionych nerkach (powodując ich niewydol­ność), jest mało prawdopodobne, by lekarze zalecili trzeci przeszczep.

Ci, którzy chorują na którąś z wymienionych tu chorób, powinni za­pytać lekarza o prawdopodobieństwo nawrotu pierwotnej choroby i uszkodzenia przeszczepionej nerki.