Przeszczep od dawcy zmarłego oraz od kogo pochodzą przeszczepy

  • Przeszczep od dawcy zmarłego (i na jak długo on wystarczy)

Wyniki najnowszych badań wskazują, że 88 procent przeszczepów od dawcy zmarłego (około 9 na 10) działa prawidłowo po pierwszym ro­ku.

Co właściwie oznaczają wszystkie te procenty i ułamki? Jak długo będzie działała przeszczepiona nerka? Trudno precyzyjnie odpowie­dzieć na te pytania, przeciętnie przeszczep od dawcy zmarłego wystar­cza na około 7 lat, ale też może pracować 5 minut lub 20 lat lub nie za­działać w ogóle. Lekarze nadal nie umieją sprawić, by przeszczep od dawcy zmarłego wystarczał na długi czas.

  • Od kogo pochodzą przeszczepy

Większość dawców zginęła w wypadkach samochodowych lub zmarła w wyniku urazu i jest utrzymywana przy życiu przez respirator na od­działach intensywnej terapii. Respirator oddycha za pacjentów. Ich ner­ki można pobrać po rozpoznaniu „śmierci mózgu”, czyli że część móz­gu zwana pniem, kontrolująca oddychanie, trwale zaprzestała pracować i zgodnie z prawem lekarz stwierdza śmierć, zapisując to w dokumenta­cji medycznej.

Kiedy jest rozpoznana śmierć pnia mózgu, oznacza to nieodwracal­ne uszkodzenie mózgu i niezdolność do samodzielnego oddychania. Osoba ze stwierdzoną śmiercią pnia mózgu nie może pozostawać pod­łączona do respiratora w nieskończoność. Nerki dawcy, u którego roz­poznano śmierć pnia mózgu, są usuwane tuż po zatrzymaniu czynno­ści serca. Niekiedy tacy dawcy są nazywani „dawcami z bijącym sercem”.