Pojęcia od D do H

Dawca, którego serce nie bije dawca, którego serce nie bije po śmierci, na przykład mający zawał w izbie przyjęć i nagłe zatrzymanie krążenia. Niewiele nerek do przeszczepów jest uzyskiwanych z tego źródła. Dawca osoba, która oddała swój narząd innej osobie (biorcy).

Dawca z bijącym sercem termin określający dawcę, którego serce nadal bije po śmierci mózgowej. Większość przeszczepów od dawców zmarłych pochodzi od tych z bijącym sercem.

Dializa sztuczny proces, podczas którego produkty przemiany materii i nadmiar wody są usuwane z organizmu. Dializa przejmuje niektóre funkcje zdrowych nerek. Nazwa dializa pochodzi od greckiego słowa dialysis, czyli „rozdzielać” – „złe rzeczy” we krwi od „dobrych”.

Dializa otrzewnowa rodzaj dializy odbywający się we wnętrzu jamy otrzewnej pa­cjenta z użyciem otrzewnej jako błony dializacyjnej. Płyn zawierający glukozę i różne inne substancje jest wprowadzany do jamy otrzewnej (i z niej wyprowa­dzany) poprzez cewnik dializacyjny.

Dializator jednostka filtrująca aparatu do dializ. Jest on błoną dializacyjną u pa­cjentów hemodializowanych. Dializator usuwa produkty przemiany materii i nadmiar wody, podobnie jak naturalna nerka.

DO skrót oznaczający dializę otrzewnową.

Dostęp naczyniowy metoda uzyskania wejścia do strumienia krwi, pozwalająca na wykonanie dializy. Do sposobów dostępu używanych w hemodializie należą: cewnik, przetoka, proteza naczyniowa.

Dwuwęglany substancje normalnie obecne we krwi. które mierzy się w badaniu biochemicznym krwi. Niski poziom dwuwęglanów wskazuje na zbytu duży po­ziom kwasów we krwi.

Dyfuzja proces, w wyniku którego substancje przepływają z roztworu o większym stężeniu (silniejszego) do roztworu o mniejszym stężeniu (słabszego). Dyfuzja jest jednym z kluczowych procesów dializy. Podczas dializy produkty przemiany materii (takie jak kreatynina) przepływają z krwi do płynu dializacyjnego. W tym samym czasie użyteczne substancje (dwuwęglany, wapń) przepływają z płynu dializacyjnego do krwi.

ECHO skrót oznaczający echokardiogram.

Echokardiogram (ECHO) rodzaj badania ultradźwiękowego pokazującego pracę serca.

eGFR oszacowany wskaźnik filtracji kłębuszkowej. Ogólnie termin ten dotyczy ba­dania, podczas którego mierzy się czynność nerek. Prawidłowo wynosi on oko­ło 100 mililitrów na minutę, czyli około 100 procent normalnej czynności nerek. Jest to badanie podobne do pomiaru klirensu kreatyniny i stosowane głównie w okresie przeddializacyjnym.

EKG skrót oznaczający elektrokardiogram.

EPO skrót oznaczający erytropoetyną.

Erytropoetyna substancja wytwarzana przez nerki, która pobudza szpik kostny do wytwarzania krwinek czerwonych.

Ferrytyna substancja obecna we krwi, która wskazuje, ile jest żelaza w organizmie. Im więcej żelaza, tym wyższy poziom ferrytyny we krwi.

FK506 inna nazwa takrolimusu.

Fosfor pierwiastek, który razem z wapniem wzmacnia kości. Znajduje się przede wszystkim w nabiale, orzechach i mięsie. Prawidłowo działające nerki pomaga­ją utrzymać właściwy poziom fosforu we krwi. W przypadku niewydolności ne­rek fosfor gromadzi się we krwi. W nerkowej chorobie kości wysokiemu pozio­mowi fosforu towarzyszy niski poziom wapnia.

Furosemid powszechnie stosowany lek odwadniający.

Gentamycyna antybiotyk stosowany do leczenia zapalenia otrzewnej.

GFR skrót oznaczający wskaźnik filtracji kłębuszkowej oraz nazwa badania, pod­czas którego mierzy się skuteczność pracy nerek w pozbywaniu się produktów przemiany materii; jest to pomiar liczby mililitrów krwi, jaką nerki są zdolne przefiltrować w ciągu minuty.

Glukoza rodzaj cukru. Prawidłowo we krwi znajduje się mało cukru. Ilość gluko­zy zwykle nie wzrasta u ludzi z niewydolnością nerek, nawet jeśli mają cukrzy­cę. Glukoza jest główną substancją w płynie do dializy otrzewnowej, wychwy­tuje ona nadmiar wody z krwi do płynu dializacyjnego w procesie zwanym osmozą.

Grupa krwi wrodzona cecha charakterystyczna krwinek czerwonych. Stosowana powszechnie klasyfikacja opiera się na obecności lub braku głównych antyge­nów (zwanych A i B) na krwinkach danej osoby. Człowiek ma jedną z czterech grup krwi: A, B, AB i 0.

HB, HGB skróty oznaczające hemoglobinę.

Hemodializa forma dializy, w której krew jest oczyszczana poza organizmem, w aparacie do dializ. Aparat ten zawiera filtr zwany dializatorem lub sztuczną nerką. Każda sesja dializy trwa do 3-5 godzin, odbywa się zwykle 2 lub 3 razy w tygodniu.

Hemodializy domowe leczenie aparatem do dializ znajdującym się w domu pacjen­ta. Przed rozpoczęciem tych dializ pacjent musi mieć kogoś, kto będzie nadzo­rował każdą sesję dializy.

Hemoglobina (HGB) substancja znajdująca się w krwinkach czerwonych, która przenosi tlen po całym ciele. Niski poziom HGB wskazuje na niedokrwistość.

HIV wirus ludzkiego niedoboru odporności, który powoduje AIDS. Każdemu pa­cjentowi przed przeszczepieniem nerki wykonuje się badania na obecność tego wirusa. HIV może być obecny i nieaktywny w czyimś organizmie, ale uaktyw­ni się po wykonaniu przeszczepu lub z powodu przyjmowania przez pacjenta le­ków immunosupresyjnych, co może spowodować AIDS.

Hormony substancje, które pełnią funkcję chemicznych przekaźników w organi­zmie. Są wytwarzane w różnych częściach ciała zwanych gruczołami dokrewnymi. Krew je przenosi po całym organizmie. Kontrolują one pracę różnych (często odległych) części ciała. Na przykład parathormon, wytwarzany przez przytarczyce znajdujące się na szyi, wpływa na czynność nerek.