Dlaczego mierzy się poziom mocznika lub kreatyniny

Zdrowe nerki z łatwością usuwają zarówno mocznik, jak i kreatyninę. U osoby chorej na niewydolność nerek poziomy obu tych substancji wzrastają powyżej wartości prawidłowych, które powinny być nastę­pujące:

  • Poziom mocznika we krwi zawarty pomiędzy 2,6 a 6,6 milimola mocznika na litr krwi (mmol/1).
  • Poziom kreatyniny we krwi zawarty pomiędzy 50 a 120 (mikromo­li kreatyniny na litr krwi mmol/1).

Mocznik i kreatynina same nie są szczególnie szkodliwe dla organizmu. Kreatynina nawet nie jest toksyną. Jednakże wyniki badań wskazujące na zdolność usuwania mocznika i kreatyniny z organizmu dostarczają infor­macji co do zdolności usuwania tysięcy szkodliwych substancji wytwa­rzanych przez organizm. W niewydolności nerek wzrasta poziom mocz­nika, kreatyniny i wszystkich toksyn.

Rodzaje badań

Wyniki różnych badań wskazują mniej lub bardziej dokładnie, jak ner­ki (dializy lub przeszczep) radzą sobie z usuwaniem z krwi mocznika lub kreatyniny. Są trzy podstawowe rodzaje badań:

  • Badanie krwi, w celu pomiaru poziomu mocznika lub kreatyniny.
  • Badanie zdolności usuwania w celu pomiaru ilości mocznika lub kreatyniny usuniętej z krwi.
  • określenie wartości eGFR w celu stwierdzenia, ile mililitrów krwi są zdolne przefiltrować nerki (i w ten sposób „zrobić porządek”) w ciągu minuty. To dobry miernik skuteczności pracy nerek.