Klirens mocznika i kreatyniny podczas dializ

Monitorując klirens mocznika i kreatyniny u pacjentów dializowanych, lekarze i pielęgniarki porównują wynik danego pacjenta z ogólnie ak­ceptowanym dla pacjentów dializowanych.

Aktualne zalecenia są następujące:

  • Pacjenci dializowani otrzewnowo powinni mieć klirens kreatyniny 60 litrów na tydzień i klirens mocznika (Kt/V) 1,7 litra na tydzień.
  • Pacjenci hemodializowani powinni mieć klirens kreatyniny 100 li­trów na tydzień i klirens mocznika (Kt/V) 1,2 litra po każdej sesji dializ.

Cele są takie same dla wszystkich pacjentów z uwzględnieniem ich rozmiarów, wagi i budowy ciała, jak również ilości produktów prze­miany materii, które mogą być usunięte przez nerki.