Kreatynina po przeszczepieniu nerki

Idealny poziom kreatyniny we krwi u średniej wielkości osoby z prze­szczepioną nerką powinien być niższy niż 120 mikromoli na litr (poni­żej górnej granicy normy). Jednakże nawet jeśli przeszczep pracuje do­brze, poziom kreatyniny może nigdy nie powrócić do normy. Dzieje się tak dlatego, że przeszczep zapewnia od 50 do 60 procent prawidłowej czynności nerek. Dlatego zwykle poziom ten stabilizuje się na wartoś­ciach od 120 do 200 mikromoli na litr (stadium 2. niewydolności ne­rek). Stężenie kreatyniny poniżej 200 mikromoli na litr ogólnie uznaje się za zadowalające dla pacjenta tak długo, jak długo jest stabilne.

Jeśli stan przeszczepionej nerki zacznie się pogarszać, poziom krea­tyniny będzie wzrastał. Kiedy przekroczy 600 mikromoli na litr, to prawdopodobnie czas, aby ponownie zacząć dializy. Zatem poziom ten dla ponownie rozpoczynających dializy jest taki sam jak dla pa­cjentów po raz pierwszy dializowanych.