Kreatynina we krwi przed dializami

Wynik badania poziomu kreatyniny we krwi pacjenta dostarcza leka­rzowi informacji koniecznych do podjęcia decyzji:

  • Czy pacjent ma niewydolność nerek.
  • Na ile niewydolność nerek jest zaawansowana.

Za prawidłowy poziom kreatyniny we krwi uznano wartości pomiędzy 50 a 120 mikromoli na litr. Jeśli ktoś ma powyżej 120 mikromoli na litr, oznacza to, że choruje na niewydolność nerek. Prawidłowy poziom zale­ży do indywidualnych rozmiarów ciała i masy mięśniowej. Na przykład: dla zdrowego, dużego mężczyzny 120 mikromoli na litr będzie wyni­kiem prawidłowym, ale u kobiety o drobnej budowie może wskazywać na początek niewydolności nerek (dla niej prawidłowy poziom kreatyni­ny może wynosić 40 mikromoli na litr – poniżej dolnej granicy normy).

Gdy rozpoczyna się niewydolność nerek, poziom kreatyniny we krwi wzrasta powoli przez miesiące lub, częściej, lata. Jednakże kiedy nerki zawiodą prawie całkowicie, wzrasta on gwałtownie. Prawdopodobnie objawy chorobowe wystąpią, kiedy poziom kreatyniny będzie wyższy niż 300 mikromoli na litr, co odpowiada około 30 procentom prawidło­wej czynności nerek (jest to stadium 4. – przewlekła niewydolność ne­rek). Przy poziomie 500 mikromoli na litr (stadium 5.) prawie wszyscy czują się bardzo źle.

We wszystkich stadiach niewydolności nerek masywni pacjenci bę­dą mieli odpowiednio wyższy poziom kreatyniny we krwi niż drobni. Na przykład: duży mężczyzna, którego czynność nerek wynosi jedną czwartą prawidłowej, mógłby mieć poziom kreatyniny 400 mikromo­li na litr, drobnej budowy kobieta mająca taką samą czynność nerek mogłaby mieć kreatyninę na poziomie 250 mikromoli na litr.