Od czego zależy ilość mocznika i kreatyniny we krwi

Podczas badania krwi bezpośrednio mierzy się stężenie mocznika i krea­tyniny. Następnie wyniki pomiaru porównuje się z prawidłowymi wartościami stężenia, spodziewanymi lub docelo­wymi w różnych stadiach choroby pacjenta lub leczenia. W skrócie: im wyższy jest poziom mocznika lub kreatyniny we krwi, tym gorsze działanie nerek (dializy, przeszczepu). Niższy poziom – lepsze działanie.

W rzeczywistości nie jest to takie proste. Poziom mocznika we krwi nie zawsze jest miarodajnym wskaźnikiem działania nerek. Dzieje się tak dlatego, że na jego wartość wpływają inne czynniki niż tylko sprawność nerek – chociażby ilość białka w diecie. Wynik badania po­ziomu kreatyniny we krwi jest ogólnie bardziej miarodajnym wskaźni­kiem czynności nerek niż określanie poziomu mocznika.

Na poziom mocznika i kreatyniny we krwi wypływają też rozmiary ciała i masa mięśniowa. Więksi i bardziej muskularni ludzie mają większe stężenia mocznika i kreatyniny we krwi niż osoby mniejsze i mniej umięśnione. Dotyczy to zarówno kogoś zdrowego, jak i będącego w każdym ze stadiów niewydolności nerek. Rozmiary ciała i ma­sę mięśniową zawsze trzeba brać pod uwagę, kiedy ocenia się indywi­dualne wyniki badania poziomu kreatyniny i mocznika we krwi.