Powiat pułtuski to powiat w województwie mazowieckim w Polsce. Stolicą powiatu jest Pułtusk. Powstał 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy samorządowej Polski uchwalonej w 1998 roku.

Pułtusk to miasto w północnej Polsce, na prawym brzegu Wisły. Ma około 17 000 mieszkańców.

Miasto zostało założone w 1239 r. przez księcia mazowieckiego Konrada I.

Jest to jedno z najstarszych miast na Mazowszu, prawa miejskie otrzymało w 1403 roku z rąk króla Władysława II Jagiełły.

W 1626 r. weszło w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale okres ten zakończył rozbiorami Polski pod koniec XVIII w., kiedy to znalazło się w Prusach, a później w Niemczech. Miasto zostało mocno zniszczone podczas II wojny światowej i straciło swoje dawne znaczenie jako centrum handlowe, stając się w zamian małym ośrodkiem przemysłowym do produkcji tekstyliów.

Powiat pułtuski jest jednostką administracji terenowej i samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim, w środkowo-wschodniej Polsce. Powstał 1 stycznia 1999 r. w wyniku polskiej reformy samorządowej uchwalonej w 1998 r. Jego siedzibą administracyjną jest miasto Pułtusk, choć miasto to nie wchodzi w skład powiatu (stanowi odrębną gminę miejską). Jedynym innym miastem w powiecie pułtuskim jest Wyszogród.